C.F. Zeiler Boulevard

Home / Projecten / C.F. Zeiler Boulevard /

De Zeiler Boulevard in Bergen aan Zee is grondig gerenoveerd. Min-Infra heeft dit werk mogen uitvoeren en tot een succesvol resultaat mogen begeleiden.

Uitgevoerde werkzaamheden
- Het opbreken en afvoeren van elementenverhardingen
- Het aanbrengen van ruim 800 m1 Q-bic PP infiltratie units, inclusief inspectieputten
- Het aanbrengen van trottoir- en opsluitbanden, totaal 3250 m1
- Het maken van kolkaansluitingen en het plaatsen van 95 kolken
- Het aanbrengen van straat- en tegelwerk, totaal 11.600 eenheden
- Het leveren en aanbrengen van openbare verlichting 

Bijzonderheden
De betonstraatstenen in het trottoir hebben een speciale afmeting van 600x200x100 mm. Om deze stenen machinaal te kunnen aanbrengen is in onze constructiewerkplaats een vacuüm unit gemaakt. Op een veilige- en arbo-technisch verantwoorde wijze is met deze vacuüm unit 3.400 m2 straatwerk in het trottoir aangebracht. Om te genieten van een mooie zonsondergang is een duinbalkon aangelegd. Hiervoor is uitsluitend hout met FSC keur toegepast. De houten palen zijn aangebracht door middel van schroefboren. Hiervoor hebben wij een speciaal vervaardigde casing gebruikt. De vrijkomende- en niet her te gebruiken verhardingsmaterialen zijn met een mobiele breker op locatie gebroken tot funderingsmateriaal, dat weer is toegepast onder de nieuwe wegverharding. Met deze werkwijze is het aantal transportbewegingen van- en naar het werk sterk beperkt.

Embedded thumbnail for C.F. Zeiler Boulevard