Herinrichten Ruïnekerk & Hoflaan

Home / Projecten / Herinrichten Ruïnekerk & Hoflaan /

In opdracht van de gemeente Bergen is het Centrumplan Bergen gerealiseerd. Het uitgevoerde werk betreft het volledig herinrichten van de openbare ruimte rondom de Ruïnekerk en de Hoflaan. 

Het werk bestaat uit het opnemen van verhardingen, het aanleggen van (infiltratie) rioleringen, het aanbrengen van elementenverhardingen rond de Ruïnekerk en asfaltverhardingen in de Hoflaan en het plaatsen van inrichtingselementen. Dit werk heeft grote invloed op de bereikbaarheid van de winkels, de horeca en Museum Kranenburgh in het centrum van Bergen. In nauw overleg met de gemeente is de planning opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met het toeristenseizoen. Er is een verkeersplan opgesteld en er zijn per fase aparte verkeersmaatregelen toegepast voor autoverkeer, fietsverkeer en overige weggebruikers. Met alle belanghebbenden is tijdig en duidelijk gecommuniceerd over de uit te voeren werkzaamheden.

Uitgevoerde werkzaamheden
- Het opbreken van elementenverhardingen 8.971 m2
- Het opbreken van asfaltverhardingen 4964 m2
- Het opbreken van funderingen 3243 m2
- Het verwijderen van bestaande rioolleidingen 507 m1
- Het aanbrengen van IT riolering 388 m1
- Het aanbrengen van HWA riolen 160 – 500 mm 881 m1
- Het leveren en plaatsen van putten 33 stuks Het aanbrengen van kolken 84 stuks
- Het aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen 1219 m1
- Het afwerken van zandbed 6.837 m2
- Het aanbrengen van funderingslagen van hydraulisch steenmengsel 3.987 m2
- Het aanbrengen van kantopsluitingen 3.717 m1 Aanbrengen van elementenverhardingen 9.572 m2
- Aanbrengen overige elementenverhardingen m2
- Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen 851 ton
- Het aanbrengen van een deklaag SMA met geluidsreducerend asfalt dik 25 mm 126 ton