Infiltratieriool Zeeweg

Home / Projecten / Infiltratieriool Zeeweg /

De reconstructie van de Zeeweg en de Admiraal de Ruyterweg is in verschillende tijdsbestekken uitgevoerd. Na het opbreken van de verhardingen is een nieuw infiltratieriool aangebracht, dat bestaat uit IT buizen en infiltratiekratten. Er zijn waterpasserende stenen en tegels toegepast waardoor het oppervlaktewater het infiltratiesysteem kan bereiken. De rijweg is voorzien van een nieuwe asfalt verharding met een dunne- en licht geluidsreducerende deklaag (Steenmastiekasfalt).

Om de overlast te beperken is het werk in drie fasen uitgevoerd. Hierbij is steeds rekening gehouden met het toeristenseizoen. Er is een verkeersplan opgesteld en er zijn per fase aparte verkeersmaatregelen toegepast voor autoverkeer, fietsverkeer en overige weggebruikers.

Uitgevoerde werkzaamheden
- Het opbreken van elementenverhardingen 11.928 m2
- Het opbreken van betonbanden 2.764 m1
- Het aanbrengen van IT riolering 356 m1
- Het aanbrengen van Q-bic regenwater infiltratie units 1869 stuks
- Het leveren en plaatsen van bezinkputten 24 stuks
- Het aanbrengen van kolken 69 stuks
- Het aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen 480 m1
- Het afwerken van zandbed 7.350 m2
- Het aanbrengen van funderingslagen van hydraulisch gebonden steenmengsel 5.060 m2
- Het aanbrengen van kantopsluitingen 2.543 m1
- Aanbrengen van waterpasserende elementenverhardingen 6.019 m2
- Aanbrengen overige elementenverhardingen 1.543 m2
- Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen 1.667 ton
- Het aanbrengen van een deklaag met geluidsreducerend asfalt dik 25 mm 275 ton, waarvan 148 ton zwart en 127 ton rood ter plaatse van de fietssuggestiestroken