Reconstructie Dreef

Home / Projecten / Reconstructie Dreef /

In opdracht van de gemeente Bergen is de Dreef gereconstrueerd. De Dreef is de belangrijkste route naar het centrum van Bergen. Winkeliers en middenstand is voor een groot deel afhankelijk van deze weg. De busverbinding met Alkmaar gaat ook via deze route. Een goede fasering en een snelle uitvoering zijn belangrijke uitgangspunten geweest. Onder de weg is een nieuw infiltratieriool aangebracht, en de gehele weg is voorzien van een nieuwe asfalt verharding met een geluidsreducerende deklaag. De keuze voor de opbouw van de fundering en asfaltconstructie zijn aangepast op ons advies.

Uitgevoerde werkzaamheden
- Het opbreken van asfaltverhardingen 5.820 m2
- Het opbreken van elementenverhardingen 2.933 m2
- Het opbreken van betonbanden 1.335 m1
- Het aanbrengen van IT riolering 489 m1
- Het leveren en plaatsen van inspectieputten 13 stuks
- Het aanbrengen van kolken 42 stuks
- Het aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen 363 m1
- Het afwerken van zandbed 10.244 m2
- Het aanbrengen van funderingslagen van menggranulaat 7.632 m2
- Het aanbrengen van kantopsluitingen 1.422 m1
- Aanbrengen van elementenverhardingen 3.438 m2
- Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen 1.856 ton
- Het aanbrengen van een deklaag met geluidsreducerend asfalt dik 25 mm 281 ton